Správy

Nové otváracie hodiny
Nové otváracie hodiny platné od 1.9.2014 nájdete tu.

04-09-2014


Vitajte na našej stránke 

 

 

Z histórie obce Košúty, alebo od Villi Qusout po Košúty

Obec Košúty leží 5 km západne od okresného mesta Galanta na úrodnej, rovinatej trnavskej tabuli. Chotár obce sa rozprestiera v medziriečí dvoch dolniackych riečok - Dudváhu a Čiernej vody, na ceste zo Sládkovičova do Dunajskej Stredy.

Prvé písomné zmienky o obci sa viažu k roku 1138 v kráľovskej listine Vojtecha II. ako Villa Qusout. Obec bola vlastne až do polovice 19. storočia zemepánskou obcou.

V r. 1828 mala obec 71 domov a 513 obyvateľov. V rokoch 1849-51 bol postavený rímsko-katolícky kostol, zasvätený svätému Floriánovi. Na fare je inštalovaná socha zakladateľa uhorského štátu - kráľa štefana. Po zániku Rakúsko - Uhorska sa obec stala súčasťou už nového štátu - 1. Česko -Slovenskej republiky. V dvadsiatych rokoch 20.-teho storočia sa do obce prisťahovali a natrvalo usídlili slovenskí a moravskí roľníci - kolonisti - Dubina, Horák, Dej, Strýček, šiška, šrámek. Hospodárili tu až do viedenskej arbitráže (2.11.1938). Na svoje hospodárstva sa vrátili až v roku 1945 - po skončení 2. svetovej vojny.

Významnou udalosťou, ktorá ovplyvnila život celého okolia, bolo založenie cukrovaru v Sládkovičove, pod názvom „Dioszegi cukorgyár" (1867).

Na rozvalinách a organizačných troskách bývalého JRD a SšM po roku 1989 sa ujali hospodárenia novodobí, mladí poľnohospodári, ktorí sa v súčasnosti prezentujú výraznou modernizáciou hospodárenia a to: Ing. Peter Francisci, Ing. Július Mihálik, Ing. Andrej Strýček a jeho synovia Andrej a Peter Strýčkovci, Maroš šiška.

Na bývalom dvore SšM - na mechanizačnom závode - dnes stojí moderné mechanizačné stredisko s najmodernejšími strojmi a priemyselnou čističkou a sušičkou zrnín, ako i reštaurácia Petrov grunt.

Copyright 2007 © Strýček, s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Etomite CMS | Powered by TOPZONE
Powered by Etomite CMS.